работи с нас

Работно място: техник изграждане мрежи (оптика, лан, wireless, видео)

необходими изисквания – основни позания по електротехника!, основни позания по изграждане на комуникационни мрежи!, шофьорска книжка!, средно образование!, Отговорен!

желателно е местоживеене в района на покритие на мрежата или близко до нея

за контакт: тел: 0888/620605 mail: mnet.ltd@gmail.com